Què és l’home? Reflexions antropològiques a ala Corona d’Aragó durant l’Edat Mitjana

Corcò, Josep y otros (coords.) ===> Solicitar a/por: Reinhardt 14-1