Hagiografía peninsular en els segles medievals.

Español, Francesca, ed.; Fité, Francesc, ed.===> Solicitar a/por: DIMED:N1