Symbolika przedstawien wladcy egipskiego w okresie predynastycznym.

Cialowicz, Krzystof M. ===> Solicitar a/por: DEGIP: 2-1-15