El manual primer de l’Arxiu de la Cúria Fumada de Vic, 1230-1233.

Ginebra i Molins, Rafel ===> Solicitar a/por: DIMED: A29