Memoria Professorum Vniversitatis Conimbrigensis 1779-1937 vol II

Rodrigues, Manuel A ===> Solicitar a/por: Reinhardt 4-5